عناصر کلیدی موفقیت بازاریابی تحت وب

عناصر کلیدی موفقیت بازاریابی تحت وب

عناصر کلیدی موفقیت بازاریابی تحت وب

عناصر کلیدی موفقیت بازاریابی تحت وب
عناصر کلیدی موفقیت بازاریابی تحت وب

بازاریابی یا سیستم بازاریابی مقصد مبتنی بروweb-based-destination markating systems  به طور گسترده به منظور کانال توزیع بازرایابی توسط  مقصد در سطوح مختلف (نظیر ملی،ناحیه،شهر دیگرماهیتهای جغرافیای)به منظور ترفیع و مدیریت مقاصدگردشکری موارد استفاده قرار گرفته است .در این مقاله به  عناصر کلیدی موفقیت بازاریابی تحت وب میپردازیم.

 

سیستم بازاریابی مقصد مبتنی بر وب به طور گسترده به منظور کانال توزیع بازاریابی توسط سازمان های بازاریابی مقصد،که درمختلف (نظیر ملی ،ناحیه شهر و دیگر ماهیتهای جغرافیایی)به منظور ترفیع و مدیریت گردشکری مورد استفاده قرار گرفت.

این سیستم سیستمی است که تکنو لوژی های ارتباطاتی و کامپیوتری مخصوصا اینترنت و شبکه جهانی وب به منظور عملیات سازمانهای بازاریابی مقصد در جهت اهداف اولیه نظیر ترفیع  تجارت گردشکری درون ناحیه تعریف شده.

 

عناصر کلیدی موفقیت بازاریابی تحت وب
عناصر کلیدی موفقیت بازاریابی تحت وب

بازاریابی اینترنتی ،مزایای بازاریابی مقصد:

موفقیت بازاریابی تحت وب یکپارچگی و هماهنگی ۳ جنبه مکمل تلاشهای بازاریابی اینترنتی

 

نکات مهم ایجادو توسعه سایت:

 1. وب سایت بایستی از طریقی توسعه داده شود.شامل ارضای نیازها و علایق بازار هدف اصلی است.
 2. هنگامی که وب سایت ایجاد میشود.برنامه های ترفیعی مناسب که بازدیدگنندگان سایت را مورد هدف قرار میدهد
 3. ارزیابی عملکرد وب سایت انجام شود.بر اساس آن برای سازمان بازاریابی مقصد مشخص شود وب سایت تا چه اندازه ای کار میکند.
 4. ارتباط با اثر اقتصادی سازمان بازاریابی مقصد نیازمند ارزیابی وب سایت نظیر کاهش هزینه صرفه جویی موارد چاپی استفاده از مراکز تلفنی است.عملیات موفقیت آمیزنواحی که در بالا اشاره شد محیط های تکنولوژی سازمان مطلوب نظیر بودجه تکنولوژی و متصصان تکنولوژیکی هست.

 

توسعه موفقیت آمیز سیستم بازاریابی مقصد :

 

ترفیع تحت وب تدارک اطلاعات و خدمات و پردازش مبادلات بر اساس وظایف چند جانبه cvbها بحث مینماید.که سیستم بازاریابی مقصد وابسته به بکارگیری اجزای چهارگانه به عنوان عملکرد اصلی هستند.

 • عرضه تدارک به موقع و صحیح اطلاعات مقصد ارتباط موثر و مستمر با مشتریان توسعه مبادلات الکترونیکی است. سیستم های بازاریابی مقصد آنلاین فضاهای مجازی برای به منظور هدایت فعالیتهای متنوع بازار یابی است.
 • فضای اطلاعات مجازی vic یا سطح اطلاعات
 • فضای ارتباط مجازی vcsیا سطح ارتباطات
 • فضای مبادلات مجازی vts یا سطح مبادلات
 • فضای رابطه ای مجازی vrs یا سطح رابطه

تکنیک های آنلاین شامل:

 • فراهم آوردن صفحات به هم مرتبط به هم گسترده صنعت و لینگ های دو جانبه مذاکره ای با دیگر سازمان ها
 • خرید تبلیغ بنر ها بر سایت های مناسب پیوستن به برنامه مبادله بنر
 • ترفیع سایت ها در فهرست های پستی و گروههای خبری متشکل از افرادی با علایق تخصصی شد است.
 • ارسال یک ایمیل بولتن خبری به بازدیدکنندگان که خبرهای صنعت را حمل مینماید.

 

تکنیک های ترفیع آفلاین شامل:

 • ترفیع وب سایت با استفاده از رسانه های سنتی
 • عرضه نشریات ادواری چاپی در رخدادهای گردشکری
 • ارئه ادرس وب وایمیل برهمه ادبیات منتشر شده سازمان بازاریابی مقصد کارت نوشته ابزرها

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *